5-04-2023 Organisatie opstellingen Lab (organisatie casus)

Organisatie opstellingen Lab

Zichtbaar maken wat niet meer werkt en van daaruit nieuwe oplossingsrichtingen  inzetten

Organisatie opstellingen is een effectieve manier om zichtbaar te maken waarom het in teams en organisaties niet (meer) stroomt. Wat een diepliggende oorzaak is van vastlopende organisatie veranderingen, hoge ziektverzuimcijfers, verstoorde arbeidsrelaties, hoog personeelsverloop op bepaalde functies, niet functioneren van teams in het realiseren van doelstellingen enz. 

Organisatie casus
 In het organisatie opstellingen Lab kunnen professionals hun casus inbrengen. We zullen met elkaar de vraag verder aanscherpen en in groepsverband de elementen in kaart brengen en prioriteren. Daarna zal de opstelling starten onder begeleiding van Mirjam of Joost. Het Lab biedt een laagdrempelige mogelijkheid om organisatie vraagstukken op een systemisch manier te bekijken. Daarnaast is het een unieke plek om meer te zien en ervaren van deze manier van opstellen. 

Werkwijze
We werken 2 cassusen met elkaar uit. Als deelnemer neem je hieraan actief deel en je bent beschikbaar als representant in de organisatie opstelling. Je kunt de dynamiek en techniek van een organisatie opstelling actief zien en vaardigheden opdoen. De begeleiders zullen steeds inzicht geven in de stappen en de werkwijze van de opstelling.

Vertrouwelijkheid
Alle casussen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat alle deelnemers toezeggen dat datgene wat is gezien, voor wie en voor welke organisatie niet gedeeld wordt met derden. Jouw eigen inzichten kun je uiteraard delen als dat aan de orde is. 


Datum
Woensdag 5 april 2023 van 10.00 uur tot 17.00 uur

Begeleiders
Mirjam Halkes en Joost van Meurs

Deelnemers
2 organisatie casussen en deelnemers

Locatie
Welopstelling
Muurhuizen 42
3811 JE Amersfoort

Gewicht   

0,000 KG

Nog beschikbaar

2

€ 250,00
Prijs per stuk
Aantal: 
Bestellen